Oslo:
Slottsparkens gardevaktstue

Gardevaktstuen er oppført i perioden 1845-47 ved H. D. F. Linstow, antagelig med bistand fra Oscarshalls arkitekt J. H. Nebelong. Huset danner, sammen med slottsparkens øvrige bygninger, og Grotten fra 1841, sveitserstilens introduksjon i Norge. Med denne bygningen presenteres nye dekorative rtekk, der konstruktive elementer brukes dekorativt, blant annet i den store, overhengende gavlen. Her aner man en viss gotisk ornamentering, blant annet med de spisse vinduene, som ble et yndet gjennomgangstema innen den tidlige sveitserstilen. Likeledes ble det brede etasjeskillerbåndet med en frise populært. Bygningen hadde opprinnelig kun to vindusakser i lengden. Tre ytterligere ble tilbygget i 1953.

Anvendt litteratur:
Jens Christian Eldal - Historisme i tre, 1998
Arkitektur i Oslo, Kunnskapsforlaget 1999

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt, Oslo

H. D. F. Linstow

Til arc!3s hovedside med navigasjon

Utvalgte utsnitt: 

Detalj© 2000 arc!