Oslo:
Nordstrand middelskole, Solveien 113

Denne store, symmetrisk anlagte skolebygningen ble oppført i 1891 som Nordstrand middelskole for Agnes Thorsen ved arkitekt Hjalmar Welhaven. Skolen var den første høyere skole i Aker kommune.

I 1917 overtok Akers kommune driften av skolen. Kommunen fikk noen år etter reist en ny skolebygning, og fra 1926 var Solveien 113 et beboelseshus. Fra 1997 har er det igjen skoledrift her, denne gang i Steinerskolens regi.

Det meget uthengende taket er utstyrt med flere større og mindre utspringende dekorerte gavler, noen med balkonger. Bygningen er holdt i en enkel sveitserstil, og gavlenes takvinkel er preget av 1870-tallets nygotiske form, som dannet grunnlaget for Welhavens trearkitektur.

Hjalmar Welhaven tegnet svært mange trebygninger i sine virkeår, og var å regne for en spesialist på området. Til tross for dettte er hans mest kjente arbeid, Polhøgda (1900, for hans kusine Eva og hennes mann Fridtjof Nansen) bygget i mur. Fra 1883 var Welhaven kong Oscar IIs slottsforvalter i 30 år. For kongen tegnet han blant annet de såkalte Kongevillaene på Bygdøy.

Anvendt litteratur:
Arkitektur i Oslo - Kunnskapsforlaget
Tradisjon og fornyelse - Nasjonalgalleriet 1994

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt, Oslo

Hjalmar Welhaven© 2000/2001 arc!