Oslo:
Villa Medicin, Ullevålsveien 90

Denne villaen ble bygget i 1893 for medisinaldirektør, Dr. Gotfred Eugen Bentzen fra Halden og husets arkitekt var N. S. D. Eckhoff. Bentzen var en av initiativtagerne til grunnleggelsen av Ullevål sykehus i 1887, og han var dessuten syhehusets første overlege og administrasjonssjef. Bentzen ble i 1895 stadsfysikus i Kristiania, og bodde her med sin tallrike familie ved århundreskiftet.

Villaen er bygget i laftet tømmer med panelte yttervegger, og er utført i en utgave av sveitserstilen påvirket av nasjonalromantisk arkitektur. Villaen har en symmetrisk komponert hovedfasade, og den mest markante kompositoriske element er det fremskutte verandapartiet i husets fulle høyde, der alle åpninger er innglasset.

Eiendommen ble først innlemmet i hovedstaden i 1948.

Kilder:
Alf Næsheim ­ Kristiania i Oslo, bd. 2
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt, Oslo

N. S. D. Eckhoff

Til arc!3s hovedside med navigasjon© 2004 arc!