Oslo:
Kaféen på festplassen, Norsk folkemuseum

Kaféen på Norsk Folkemuseums festplass ble opprinnelig oppført som ventehall for fjordbåtpassasjerer på Piperviksbryggen 1883, ved arkitekt Holm Hansen Munthe. Ventehallen var et av landets første byggverk i dragestil. Den ble flyttet til museet i 1935, i forbindelse med saneringen før oppføringen av Oslo Rådhus. (Arkitektur i Oslo, 609)

Anvendt litteratur:
Arkitektur i Oslo, Kunnskapsforlaget 1999

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt, Oslo

Holm Munthe

Utvalgte utsnitt: 

Trappeparti


Detalj av tak© 2000 arc!