Oslo:
Kaféen på festplassen, Norsk folkemuseum

Detalj av taket.

[tilbake]


© 2000 arc!