Porsgrunn:
Porsgrunn jernbanestasjon

Porsgrunn ble tilknyttet jernbanenettet ved anleggelsen av Jarlsbergbanen fra Drammen til Skien. Stasjonen ble sto ferdig i 1882, etter tegninger av arkitekt Balthazar Lange. Stasjonstypen var en videreføring av arkitekt Peter Andreas Blix' bygninger langs Østfoldbanen. Porsgrunn stasjon ble - sammen med resten av toglinjen - innviet 24. november 1882, med statsminister Christian August Selmer og andre prominente personer tilstede.

Stasjonsbygningen hadde en symmetrisk komposisjon med spisse gavler på siderisalittene, og var preget av den nygotiske variant av sveitserstilen. Stasjonsbygningen er revet.

Fotografiet er hentet fra boken Porsgrunns historie, og viser stasjonen på 1880-tallet

Kilder:
Hartmann/Mangset/Reisegg - Neste Stasjon, 1997
Joh. N. Tønnessen - Porsgrunns historie

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt

Balthazar Lange

Til arc!3s hovedside med navigasjon© 2003 arc!