Sandefjord:
Kurbadet, Thor Dahls gate 7

Sandefjords første kurbad ble bygget etter initiativ fra Sandefjords første lege, dr. Heinrich Arnold Thaulow. Badet ble åpnet i 1837, og her fant man en staselig klassisistisk søyleprydet bygning tegnet av Thaulow selv. Allerede i 1839 forlot Thaulow Sandefjord, og flyttet til Modum der han opprettet Modum bad. Driften av Sandefjords kurbad ble overtatt av dr. J. T. Ebbesen. I Ebbesens tid ble det utgravet en svovelbrønn, og i 1862 bygget man en paviljong. Paviljongen ble senere revet, men en kopi ble reist på 1990-tallet.

Det opprinnelige Kurbadet ble revet allerede i 1889, men fremsto i 1899 i ny skikkelse. Det er dette anlegget som kan beskues idag. Kurbadet er en åpenbaring i monumental dragestil, utformet av arkitekt Henrik Nissens kontor i Kristiania. Nissen ble assistert av arkitekt Carl Berner og kanskje også av sin svigersønn Kristian Biong.

Komplekset består av en stor, rikt dekorert hovedbygning, og en mer beskjeden lav fløy vinkelrett på hovedbygningen. Opprinnelig fantes også en kontorfløy, men denne ble revet på 1950-tallet. Resten av anlegget skulle også rives, men man maktet heldigvis ikke å avsette midler til dette. I 1981 begynte restaureringen av Kurbadet.

Anvendt litteratur:
Kulturminner, 5.7 - Sandar historielag 1982

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt

Henrik Nissen

Utvalgte utsnitt: 
Hovedbygningen

Hovedbygningens inngangsparti

Hovedbygningens inngangsparti, skjev vinkel

Kurbadets sidefløy

Hovedbygningens inngangsparti sett fra siden© 2000/2001 arc!