Sør-Odal:
Sander jernbanestasjon

Denne lille stasjonsbygningen er den minste av stasjonstypene arkitektene Schirmer og von Hanno tegnet for Kongsvingerbanen. Bygningen ble oppført i 1862, og har svært utkraget tak på begge langsider, med kraftige bærekonstruksjoner. Sander stasjons knippespir er intakte.

På Seterstøa stasjon finnes en bygning av samme type som denne.

Anvendt litteratur:
Hartmann/Mangset/Reisegg - Neste Stasjon, 1997

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt

Schirmer & von Hanno© 2000 arc!