Stange:
Jønsberg landbruksskole

Internatbygningens østfasade.

[tilbake]


© 2002 arc!