Stange:
Jønsberg landbruksskole

Jønsberg landbruksskole ble grunnlagt i 1847, på den til dette formålet innkjøpte Jønsberg gård, som kostet 24 000 riksdaler i innkjøp. Landbruksskolens første bestyrer var Fabian Gustaf Norström fra Södermanland i Sverige. Norström var bestyrer inntil 1871, da han vendte tilbake til Sverige.

De bygninger som var på gården ble ganske snart byttet ut med nye. Stabbur, bryggerhus og låve ble oppført i 1849, og i 1853 ble det bygget en hovedbygning, utformet av arkitekt Fredrik Christian Sundt, i skjæringspunktet mellom senklassisisme og sveitserstil.

I 1893 ble det besluttet å oppføre en ny skolebygning, en bestyrerbolig og et nytt stabbur. Dette var beregnet å koste 48 500 kroner, en sum som ble ansett som meget høy - "Denne Sum er visstnok betydelig høiere end forudsat af forrige Amtsformandskab. Men det maa bemerkes, at Bygningerne efter den nu foreliggende Plan vil blive baade solidere og smukkere, at den nationale Bygningsstil - overensstemmende med det av Amtsformandsskabet udtalte ønske - vil blive anvendt..."

Tegninger til skolens nye bygninger var utført av arkitekt Holm Munthe, i det som idag gjerne kalles dragestil. Stabburet, økonomibygningen og bestyrerboligen sto ferdige i 1895, oppført i laftet tømmer av byggmester Günther Schüssler. Både byggmesteren og arkitekten døde i 1898. Byggearbeidene ble igangsatt i bestyrer Johan Leuthäuser Hirsch' periode, men det ble arvtageren Kristofer Larsens oppgave å videreføre dette arbeidet fra 1895, da Hirsch ble direktør ved Den høiere Landbrugsskole på Ås (Norges landbrukshøgskole). Økonomibygningen ble sterkt ombygget i 1934, mens bestyrerboligen er kledt med panel. Økonomibygningen var utført i en spesiell dragestilsvariant, med mange oppstikkende arker. Bestyrerboligen og stabburet var utført i en stil typisk for Munthe; stabburet med en "dragehale" som mønespir.

Jønsbergs umiddelbare blikkfang og pryd er internatbygningen. Den ble oppført i årene 1911-13, og sto ferdig høsten 1913, bygget etter tegninger av arkitekt Herman Backer. Allerede i 1903 ble Backer engasjert av bestyrer Kristofer Larsen for å utforme nybygg til skolen, da kapasiteten var blitt for liten. Backer utformet flere planer, og de nye han frembragte i 1911 ble vedtatt utført. Det ble bevilget ialt 123.000 kroner til byggingen. Den store internatbygningen ble av mange sett på som litt fremmed blant alle de eldre bygningene, men idag gir den området et herregårdsaktig preg. Huset er utført i tre, i likhet med de øvrige ved skolen, og er utført i en nybarokk stilvariant med preg av jugendstil. Huset har markante midtpartier på begge hovedfasader, med store gavloppbygg og kraftige risalitter som markerer flankene. I sydenden er et asymmetrisk plassert tårnparti med et livlig, sammensatt preg.

Omkring 1920 ble det utarbeidet nye planer for området, som skulle inkludere nye undervisningsbygninger og lærerboliger. Arbeidet ble ledet av arkitekt Kristofer Lange, men grunnet nedgangstider kom hans planer aldri til utførelse. Istedet ble urbygningen ominnredet til igjen å kunne huse undervisning i 1932, etter planer av arkitekt Otto Scheen. Arkitekt Sundts urbygning ble revet på slutten av 1970-tallet.

Anvendt litteratur:
Jønsberg Landbrugsskole 1847-1897 - Lidt af Skolens Historie
Eyvind Lillevold - Jønsberg landbruksskole 1847-1947

Andre kilder:
http://www.jonsberg-landbruk.vgs.no/
Rektor Hans Eirik Mytting

Geir Tandberg Steigan
Generell bygningsoversikt

Herman Backer

Holm Munthe

Fredrik Sundt

Til arc!3s hovedside med navigasjon

Utvalgte utsnitt: 

Den gamle hovedbygningen


Internatbygningens østfasade


Tårn og østfasade


Tårn og vestfasade


Internatbygningens tårn


Økonomibygningen før ombygging


Bestyrerboligen i opprinnelig utførelse


Stabburet


Stabburets inngangsside


Kart over Jønsberg 1893© 2002 arc!