Stange:
Jønsberg landbruksskole

Internatbygningens tårn.

[tilbake]


© 2002 arc!