Stange:
Jønsberg landbruksskole

Økonomibygningen før ombygging.
Foto fra boken Eyvind Lillevold - Jønsberg landbruksskole 1847-1947.

[tilbake]


© 2002 arc!