Stange:
Jønsberg landbruksskole

Kart over Jønsberg 1893.
Illustrasjon fra boken Jønsberg Landbrugsskole 1847-1897 - Lidt af Skolens Historie

[tilbake]


© 2002 arc!