Stavanger:
Breidablikk, Eiganesveien 40

Villaen Breidablikk ble bygget i årene 1881-82 på en eiendom kjøpmann og skipsreder Lars Berentsen fikk skjøte på i oktober 1880. Berentsen var en av Stavangers mest fremtredene menn, i politikk såvel som i forretninger. Han var både ordfører og stortingsrepresentant, og dessuten britisk visekonsul, samtidig som han bygget opp mye av byens industri og var medlem av Stavanger museums styre.

Som arkitekt for sin staselige bolig på Egenæs valgte Berentsen Kristianiaarkitekten Henrik Nissen. Villaen er en kraftfull representant for en variant av sveitserstilen preget av middelalderske (nyromanske) stilelementer, med innslag av former som Nissens kompanjong Holm Munthe skulle benytte kort etter ved introduksjonen av dragestilen. Huset preges av kraftige bjelker, spisse gavler og flere vindusvarianter, blant annet rundbuer. Husets grunnform er sammensatt, men det har to relativt symmetriske fasader. På hovedinngangssiden finnes to polygonale karnapper som ledes opp gjennom to åpne balkonger til en "tårngavl". Stiluttrykket er beslektet med Holm Munthe Larvik bad, og bærer preg av å være et ledd i utviklingen av den nasjonalromantiske arkitekturen på 1880-tallet, med basis i mellomeuropeiske bygningsformer.

Materialbruken i huset er eksklusiv, med teak i dørene og mahogny i vinduene. Begge de eksotiske tresortene ble fraktet fra Guam til Stavanger med Berentsens egne skip. Den romantiske haven omkring huset er stort sett bevart. Den ble anlagt etter en plan av gartner P. H. Poulsson.

Også ved selve huset er svært lite endret. Noen vinduer er tilføyet i loftsetasjen, og en veranda er dessuten tilbygget. Interiøret er kan idag beskues omtrent slik Lars Berentsens datter Olga etterlot det i 1954. Stavanger museum overtok eiendommen i 1989.

Anvendt litteratur:
Jens Christian Eldal - Historisme i tre, 1998

Andre kilder:
Stavanger museum

Geir Tandberg Steigan
Generell bygningsoversikt

Henrik Nissen d. e.

Utvalgte utsnitt: 

Fra adkomstveien


Blikk fra haven


Hovedfasade mot haven


Sidefasade


Plan 1. etg.© 2002 arc!