Stavanger:
Frue kirke, Hetland

Frue og Randaberg menigheter ble besluttet skilt ut fra Stavanger i 1848, og ble opprettet som eget prestegjeld 1. januar 1849. Menighetens første prest var Peter Hersleb Graah Birkeland, som virket i årene 1849-58. Han ble siden biskop i Bergen.

I 1851 ble tegninger til en kirke for Frue menighet utarbeidet av arkitekt Johan Henrik Nebelong. Denne ble vurdert som altfor kostbar, og den yngre arkitekt Hans Kaas i Bergen fikk oppdraget med å utforme en enklere kirke. Stadskonduktør i Christiania, Christian Heinrich Grosch, fant kirketegningene mangelfulle og mindre smukke, og bidro med innspill og korreksjoner slik at Kaas' basilika kunne oppføres. De endelige tegningene ble approbert av regjeringen 9. april 1852.

Frue kirke, som også kalles Hetlandskirken, sto ferdig i oktober 1854. Kirken er oppført i tre, og har form av en treskipet basilika. Stilmessig bygger kirken på senklassisismen, men her er det også et betydelig historistisk innslag, representert ved sveitserstil og nygotikk, med historismens sammensatte bygningsvolum og klassisismens kubisme former og stramme komposisjon.

Kirken ble restaurert i årene 1991-92; man tilbakeførte blant annet farvepaletten til den opprinnelige, men lot samtidig endel av ominnredningen fra 1902 synes.

Kilder:
Kirker i Norge, bind 3: Med historiske forbilder - 1800-tallet - Jens Christian Eldal, Jiri Havran
Carl Kaas: Hans Kaas - Curriculum Vitæ
http://stavangerguiden.com/gater.htm
http://ro.disnorge.no/kirker/stv_hetland.htm

Geir Tandberg Steigan
Et utvalg norske kirker

Bygningsoversikt

Hans Kaas

Til arc!3s hovedside med navigasjon

Utvalgte utsnitt: 

Fra inngangspartiet© 2004 arc!