Arkitekter:
Hans Hansen Kaas (1822-1885)

Hans Hansen Kaas var i murerlære hos murmester Erich Pettersen i Christiania i årene 1835-40, og hospiterte ved Den kongelige tegneskole i perioden 1837-45. I årene 1842-45 arbeidet han dessuten ved arkitekt Johan Henrik Nebelongs kontor i Christiania. Kaas ledet i årene 1845-49 byggingen av Lungegårdshospitalet (nedbrent 1853) i Bergen etter arkitekt Nebelongs tegninger. Etter en periode hos Nebelong i København i 1847, ble Kaas konstituert stadskonduktør i Bergen i 1848. Her var han også lærer og byggmester.

Kaas' første selvstendige ferdigstilte arbeid som arkitekt var Frue kirke, Hetland, Stavanger (1852-54, senklassisisme/historisme). Dette ble bearbeidet noe av stadskonduktør Grosch i Kristiania. Blant hans tidligste arbeider var også Bergen Industrimagazin (1852-55), arbeiderboliger i Bergen, Henrik Wergelands gate 53a-b-c (1853-54), Bergen sparebank (1855, revet 1900), Tanks skole (1855) og Pleiestiftelsen for spedalske, Kalfarveien 31 (1855-57).

I 1857 flyttet Kaas til Christiania, og i 1858 fikk han borgerbrev som byggmester der. Han ble samme år bygningsinspektør for Christianias østre distrikt, under stadskonduktør Grosch, og han etablerte byens første private tegneskole. Kaas fikk dessuten ansvaret for vestre distrikt i 1865.

Kaas' første blant relativt få arbeider i hovedstaden var enkle arbeiderboliger, Grønland 12b (1861). Etter dette oppførte han en rekke leiegårder for egen regning: Universitetsgaten 24 (1862), 22 (1863), 20 (1864), 18 (1867) og 16 (1868). Disse gårdene er utført i senklassisistisk stil.

Blant hans øvrige arbeider i hovedstaden var Kristian IVs gate 12 (1865) og 15 (1867), egen villa i Grønnegaten 10 (romantisk klassisisme, med katakomber i haven, revet) og Frk. Bauers pigeskole, Kristian Augusts gate 5 (1871).

Kaas avsluttet sitt virke som bygningsinspektør i 1876.

Anvendt litteratur:
Norsk kunstnerleksikon - Universitetsforlaget 1982-86
Engh/Gunnarsjaa - Oslo, en arkitekturguide - Universitetsforlaget 1984

Andre kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Carl Kaas: Hans Kaas - Curriculum Vitæ
Stadskonduktørens journalNorske arkitekter

Til arc!s hovedside med navigasjon

Utvalgte arbeider 
Frue kirke (Hetlandskirken), Stavanger

Universitetsgaten 16, Oslo

Universitetsgaten 20, Oslo

Universitetsgaten 24, OsloGeir Tandberg Steigan

 

© 2004 arc!/arkitekturhistorie.no