Arkitekter:
Petrus Josephus Hubertus Cuypers (1827-1921)

Petrus - eller Pierre - Cuypers var sønn av en handelsmann og kirkemaler, og fikk sin arkitektutdannelse ved kunstakademiet i Antwerpen i årene 1844-49, med lærere som var fremstående eksponenter for nygotikken i Belgia - Durlet, Stoop og Berkmans. Han studerte oppføringen av Kølnerdomen tidlig på 1850-tallet, og studerte deretter hos den kjente restaureringsarkitekt og teoretiker Viollet-le-Duc.

Pierre Cuypers begynte sin praksis som byarkitekt for Roermond midt på 1850-tallet. Her utformet han i 1853 sin egen bolig med atelierbygning i en enkel nygotisk stil. Han utførte dessuten en rekke hus i Roermond. Et annet tidlig arbeid er rådhuset i Stevensweert (1857).

På denne tiden var den nederlandske arkitekturpraksis på et lavmål, og Cuypers gjeninnførte det gode arkitektoniske håndverk i landet - og samtidig nygotikken. I 1852 var han dessuten med på etableringen av et firma som leverte komplette kirkeinteriører - Cuypers-Stoltzenberg.

Cuypers markerte seg som kirkearkitekt, og utførte seks av Amsterdams kirker, blant dem Posthoornkerk (1860-63, utvidet 1887-89), Vondelkerk (1872-80) og Dominicuskerk (1884-93), alle utført i upusset teglsten, og holdt i nygotisk stil. Blant hans øvrige kirker i Nederland nevnes St. Antonius i Kranenburg (1856), den store St. Lambertus i Veghel (1856-1862), St. Catharina i Eindhoven (1859-1867), O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen i Pey (1860-61) og St. Vitus i Bussum (1883-84), alle utført i nygotisk stil, samt den store kirken i Oudenbosch, som er en mindre utgave av Peterskirken i Roma. Cuypers utformet ialt flere titalls kirker.

Pierre Cuypers utførte også tegninger til kirker i utlandet; i Ringsted og Roskilde (Danmark) og den katolske kirken i Halden (Norge, 1873-77). Cuypers restaurerte en rekke kirker - mange av dem på en måte som gjorde at hans eget nygotiske uttrykk ble mer fremtredende enn originalens formspråk.

Cuypers etablerte kontor i Amsterdam i 1865, der hans virksomhet ble noe kontroversiell ettersom han ble en katolsk borger av en sterkt protestantisk by. Likevel fikk han utføre flere av byens viktige monumentalbygninger, som Rijksmuseum (1876-85) og den monumentale og 306 meter lange Centraal Station (1882-89). Begge disse arbeidene er preget av nyrenessanse - en stilart Cuypers også innførte i Nederland - men han benyttet fremdeles upusset rød tegl i fasadene.

Blant Cuypers mindre arbeider er Nachtwachtzaal (1906) ved Rijksmuseums sydside, en politistasjon (1911) og flere enkle bolighus i Vondelstraaat (nr. 3-7, 36-40, 75 samt hans egen bolig i nr. 77-79).

De siste tiårene av sitt liv hjalp Pierre Cuypers sin sønn Joseph i dennes arkitektpraksis.

Kilder:
http://www.bmz.amsterdam.nl/adam/nl/bouwm/cuy.html
http://www.archimon.nl/architects/pjhcuypers.html
Erling Børke - Historiske hus i Halden
Alfred MarksNorske arkitekter og arkitekter i Norge

Utvalgte arbeider 
St. Peters kirke, HaldenGeir Tandberg Steigan

 

© 2003 arc!