Arkitekter:
Hans Christopher von Gedde (1738-1817)

Den danske ingeniøroffiseren Hans Christopher von Gedde kom til Norge i 1869, som kommandant og festningsingeniør ved Kongsvinger festning. Han ble i Kongsvinger til 1773, før han forflyttet seg til Fredrikstad, der han i nesten 30 år arbeidet som festningsingeniør. I perioden 1793-1802 var han kommandant ved Kongsten fort, og dessuten sjef for det norske ingeniørdetasjement.

Gedde arbeidet fra 1776 med forbedringer av Fredrikstads befestninger, og han sto bak utformingen av byens Infanterikaserne (1883-87), et praktfullt byggverk ved Kongens torv. Gedde var dessuten involvert i byggearbeider ved Fredriksten festning i Halden omkring 1802.

Gedde ble forflyttet fra Fredrikstad til København, og han ble der dømt til døden i 1807 etter beskyldninger for den danske hovedstads kapitulasjon. Gedde ble imidlertid benådet, dog til avskjed uten pensjon.

Anvendt litteratur:
Riksantikvaren - Halden, festningen og byen, 1963 Aschehougs konversasjonsleksikon, bind 6, 1941 Riksantikvariatet - Fredrikstad, Gamlebyen og festningen, 1934Norske arkitekter

Utvalgte arbeider 
Infanterikasernen i FredrikstadGeir Tandberg Steigan

 

© 2001 arc!