Gamle murhus i Fredrikstad:
Infanterikasernen

Dette store bygningskomplekset fyller et helt kvartal ved Kongens torv. Det ble bygget etter tegninger av festningsingeniør, senere general og kommandant Hans Christopher von Gedde. Ansvarlig for byggingen var den tyskfødte byggmester Christian Ludvig Clementz. Infanterikasernens hovedbygning har en grunnflate formet som en utstrakt W, og resten av kvartalet avgrenses av en høy mur. Komplekset ble oppført 1783-87.

Bygningens fasader er holdt i en streng og enkel stil, ganske lik den bygningsstilen som ble innført med Christian IVs regulering av Christiania. Bygningene er oppført med bakgrunn i det såkalte "kalendariske system", som tilsier at antall inngangsdører, vinduer, rom, skorstener et cetera tilsvarer årets måneder, årstider, uker og så videre.

Infanterikasernen ble betydelig restaurert og ombygget innvendig på 1980-tallets annen halvdel.

Anvendt litteratur/kilder:
Fredrikstad byleksikon, 1986Gamle murhus i Fredrikstad

Kart over Gamlebyen i Fredrikstad

Hans Christopher von Gedde


Infanterikasernens baksideGeir Tandberg Steigan

 

© 2001 arc!