Arkitekter:
Sverre Hurum (1882-1960)

Sverre Hurum var elev ved Statens Haandverks- og Kunstindustriskole i Kristiania, og avla svenneprøven som murer. Siden foretok han studiereiser i utlandet og arbeidet som arkitektassistent. Hurum etablerte seg deretter som privatpraktiserende arkitekt og murmester, en virksomhet han fra omkring 1908 drev på Hønefoss.

Blant Sverre Hurums mange arbeider på Hønefoss nevnes Gullagaten 19 og 21 (1909-1910, enkel, jugendpreget sveitserstil), Ullerålsgaten 13 (jugendpreget klassisisme), egen villa i Kong Rings gate 16 (1911, barokkpreget klassisisme), Central Hotel, Storgaten 10 (1911, jugendpreget senhistorisme), Dronningens gate 25 (1912, panelt villa preget av senjugend), Sundgaten 23 (1913, nybarokk), Bloms gate 1 (1916, jugend) og Anna Colbjørnsdatters gate 19 (1917, panelt villa, senjugend).

I 1918 ble Sverre Hurum ansatt som arkitekt ved bygningskontrollen i Aker, og året etter ble han utnevnt til bygningsinspektør samme sted. I 1932 avløste han Johan Storm Munch som bygningssjef i Aker, og i årene 1947-52 besatte han samme stilling i Oslo kommune. Han hadde også ni år bak seg som lærer. Blant Hurums senere arbeider nevnes villa i Lyder Sagens gate 29, Oslo (1929, enkel villa med havebypreg) samt Oslo Lysverkers nettstasjon på Oppsal.

Det kan også nevnes at Sverre Hurum i 1914 ble ansatt som ”Stationskontrollør” til et stort ”Automobilløb” dette året.

Anvendt litteratur:
Aker 1837-1937 – Aker kommune, Oslo 1940

Andre kilder:
Hvem er hvem 1948 - http://runeberg.org/hvemerhvem/1948/
Kulturminneregistrering, Ringerike kommune
Riksantikvaren, art nouveau-arkiv
Aftenposten 20. juni 1914, 30. juni 1938, 11. desember 1947, 29. november 1952, 15. januar 1958, 20. juni 1960, 25. juni 1960
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkivNorske arkitekter

Til arc!s hovedside med navigasjon

Utvalgte arbeider 
Central Hotell, HønefossGeir Tandberg Steigan

 

© 2012 arc!/arkitekturhistorie.no