Fra Ringerikes arkitekturhistorie:
Storgaten 10, Central Hotell

Denne bolig- og forretningsgården ble bygget i 1911 for brødrene Thorvald (gullsmedmester) og Fridtjof (gravør) Jørgensen ved arkitekt Sverre Hurum. Brødrene overtok i 1899 en blomstrende gullsmedvirksomhet etter sin far, Johan Jørgensen, og sto bak byggingen av flere bygninger i Hønefoss. Gården er oppført i pusset tegl over tre fulle etasjer, med beskjeden artikulasjon av vinduer og gesimser. Gatefasaden er symmetrisk komponert, med to markerte hovedakser med parstilte vinduer, kronet av høye trappegavler. Første etasje har store butikkvinduer. Stiluttrykket er preget av mellomeuropeisk historisme, filtrert gjennom jugendstilens i behandling av flater og detaljer.

Central pensjonat ble etablert her 1925 av frøken Anna Eskestrand. Pensjonatet hadde 13 gjesteværelser, salong og spisestue. Senere er bygget anvendt som kontorer, og mellom gavlpartiene er det bygget på en ekstra etasje.

Kilder:
Kulturminneregistrering, Ringerike kommune
Per Otto Borgen - Ringerike by- og bygdeleksikonSverre Hurum

arc! Historisk

Til Arkitekturhistorie med navigasjon


Geir Tandberg Steigan

 

© 2012 arc!/arkitekturhistorie.no