Arkitekter:
Gustav Blom Kielland (1832-1910)

Gustav Blom Kielland fikk sin første utdannelse ved Latinskolen i Stavanger, og var deretter elev ved den polytekniske høyskole i Hannover i årene 1849-52. Han fullførte utdannelse ved den tekniske skole i Karlsruhe i årene 1852-54. I 1855 var Kielland assistent ved et veianlegg i Tvedestrand, og frem til 1859 var han assistent ved Christiania Gasverk. Han var en kort periode assistent ved anleggelsen av Kongsvingerbanen, før han ved utgangen av 1859 ble stadsingeniør i Fredrikshald. Fra 1864 var han i tillegg byens branninspektør, og han behold begge disse stillingene like til sin avskjed i 1908. Han virket også som lærer ved den offentlige tegneskole.

Kielland ledet undersøkelser i forkant av anleggelsen av jernbanen fra Fredrikshald til riksgrensen, og utarbeidet planer for dammer og vassdragsutbedringer. Hans første arbeid som arkitekt var Halden politikammer (1862-63, florentisk ungrenessanse), og han utformet også Tistedal kirke (1865, nygotisk stil) og Øymark kirke (1879, nygotisk trestil). Kielland har også utformet en rekke private bygninger.

Gustav Blom Kielland var medstifter av Fredrikshald Telefonforening i 1883, der han var bestyrer inntil 1892. Han var også medstifter og styremedlem i Fredrikshald skytterlag, og hadde dessuten en rekke øvrige verv.

Kilder:
http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~kielland/slekt/per00405.htm
Erling Børke - Historiske hus i HaldenNorske arkitekter

Til arc!s hovedside med navigasjon

Utvalgte arbeider 
Halden politikammerGeir Tandberg Steigan

 

© 2003 arc!