Fra Fredrikshalds murarkitektur:
Halden politikammer, Torvet 4

Haldens rådhus brant ned 29. januar 1855 etter en ildspåsettelse i nabogården. Bruniusgården ble innkjøpt som nytt rådhus, og politiet flyttet midlertidig inn her, og fikk senere andre midlertidige lokaler. Sent på 1850-tallet vurderte man å oppføre en ny politistasjon etter tegninger av arkitektene Schirmer & von Hanno, men man fant dette for kostbart. I 1860 ble Haldens nyutnevnte stadsingeniør Gustav Blom Kielland engasjert til denne oppgaven. Byggingen begynte i 1862, og 28. november 1863 ble den nye "Distriktsfængselsbygning" med politilokaler innviet.

Politikammeret er utført i pusset tegl, i en enkel florentinsk ungrenessansestil med rundbuede vinduer. Komposisjonen er symmetrisk om en midtakse som markeres med noe større vinduer. Gesimsen er en enkel romansk rundbuebord.

Politiet forlot denne bygningen i 1979.

Kilder:
Erling Børke - Historiske hus i HaldenFra Fredrikshalds murarkitektur

Gustav Blom Kielland

Til arc!s hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2003 arc!