Arkitekter:
Carl Ferdinand Linthoe (1873-1938)

Ferdinand Linthoe var sønn av bygningsinspektør Christian Linthoe. Han var elev ved Konst- og håndverksskolen i Kristiania i to år, før han tibragte ytterligere to år ved Königlich Technische Hochshule i Berlin.

Arkitekt Ferdinand Linthoe utførte sitt første større arkitektoppdrag for faren ­ den palassaktige leiegården Uranienborg terrasse 8 (1893). Linthoe arbeidet delvis som selvstendig arkitekt i Kristiania på 1890-tallet, og i perioder som assistent for Ingvar Hjorth. Av hans leiegårder fra 1890-tallet kan nevnes den villalignende Tidemands gate 7 (1898) og den store leiegården i President Harbitz' gate 19 (1899-1900) der han selv bodde en tid. Begge disse husene har elementer av nygotikk og jugendstil, med en eklektisk holdning til stilforbildene.

Etter år 1900 var Linthoes virksomhet svært begrenset, men han gjenopptok sin selvstendige arkitektpraksis i 1912, og hans mest vesentlige bidrag er de mange bygningene han utførte i Lindern-komplekset i samarbeid med arkitektene Harald Hals og Henry Fearnley Coll for Kristiania kommune (1916-20). Bygningskomplekset er påvirket av havebytankegangen, og består av mange mindre leiligheter. Husene er utført i nordisk nybarokk. Han ombygget dessuten C. H. Grosch' gamle empirebygning i Kirkegaten 4 til ny-louis-seize i 1912.

Linthoe utførte enkelte villaer i Aker, før han i 1924 opprettet et kompaniskap med arkitekt Fin Wollebæk. De utførte dette året en rekke boliger på Abbediengen. Linthoe tegnet enkelte villaer i Aker, før han i 1924 opprettet et kompaniskap med arkitekt Fin Wollebæk. De utførte dette året en rekke boliger på Abbediengen. Linthoe var slottsforvalteri årene 1921-38.

Anvendt litteratur:
Arkitektur i Oslo - Kunnskapsforlaget, 1999
Homansbyguiden - Homansbyen vel og Norsk Arkitekturmuseum Arne Gunnarsjaa - Arkitekturleksikon, 1999

Andre kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)
Ferdinand Linthoe NæshagenNorske arkitekter

Utvalgte arbeider 
Uranienborg terrasse 8

President Harbitz' gate 19

Colbjørnsens gate 12-14

Tostrups gate 25

Holms hattefabrikk, Waldemar Thranes gate 75Geir Tandberg Steigan

 

© 2001 arc!