Arkitektur og historie i Oslo:
Holms hattefabrikk, Darres gate 20, 22 og 24

Dette omfattende fabrikkbygningskomplekset ble oppført i 1899 på utparsellerte tomter fra Maridalsveien. Fabrikken ble oppført for Hattefabrikant Hans Henrik Holm fra Bergen, ved arkitektene Ingvar Hjorth og Ferdinand Linthoe, og byggmester Carl Hoff ledet byggearbeidene.

Hans Henrik Holm etablerte sin hattefabrikk allerede i 1859, og i 1860-årene hadde han tilhold på Stortorvet. I 1869 bosatte han seg i Osterhaus’ gate, og flyttet fabrikkvirksomheten dit. I den gaten eiet han gårdene i nr. 5, 7, 10 og 12, med både leiegårder og fabrikkbygninger. Sent i 1890-årene etablerte Holm utsalg i Karl Johans gate 23.

Den store fabrikkbygningen, som tidligere hadde adresse Waldemar Thranes gate 75, er en stor L-formet bygning med hovedfasade mot Darres gate. Bygningen har kraftige ytre tegl-lisener som skaper en regelmessig struktur med brede vindusakser. Aksene avsluttes oventil av avrundede vinduer og enkel kvaderpuss med flate, hengende pilastre. Det brukne hjørnet er noe kraftigere markert. Bygningen er oppført over fire fulle etasjer på en høy kjelleretasje. Stiluttrykket er preget av historismens industriarkitektur, med et anstrøk av nybarokk. Loftsetasjen er utbygget i senere tid.

Kilder:
Jan Eivind Myhre, Oslo bys historie – J. W. Cappelens forlag 1990
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Ingvar Hjorth

Ferdinand Linthoe

Detalj av hjørne.Geir Tandberg Steigan

 

© 2010 arc!/arkitekturhistorie.no