Arkitekter:
Erling Willi Nielsen (1877-1943)

Erling Nielsen ble utlært murer i 1890-årene, og var deretter elev ved Den kongelige tegneskole i Kristiania og Kunstakademiet i København. Nielsen var etter 1900 bygningstekniker i arkitekt Fin Horns firma, og i 1901 ved Strømmen trævarefabrik. I årene 1903-08 var Nielsen arkitekt i firmaet M. Thams & Co. i Trondheim, der han blant annet utformet arbeiderboliger og funksjonærboliger ved Orkla gruver. Nielsen var også assistent hos arkitekt Harald Aars og arkitekt Kristian Biong.

Arkitekt Erling Nielsen opprettet selvstendig praksis i Kristiania i 1910, og utformet for en stor del villaer i Aker. Blant disse mange arbeidene nevnes Dalsveien 48 (1911), Wetlesens vei 6-8 (1911-12), Kolderups vei 1, 3, 7, 8 og 9 (1912-13), Kastanjeveien 4 (1914), Guldbergs vei 10 (1915), Madserud allé 10 (1915), Fredrik Stangs gate 20 (1916), Haakon den Godes vei 18b og 20 (1916), Vallegaten 19, 21 (1916), 23 (1917) og 25 (1915), Dagaliveien 20 (1918), Låveveien 15, 17 og 31 (1919), Doktor Smiths vei 3, 7 og 9 (1920), Ullernchausséen 118 (1921) og Sponhuggveien 9 (1922). Nielsens villaer preges stilmessig for det meste av nordisk nybarokk.

Utover dette utformet arkitekt Nielsen enkelte andre bygninger i sin periode i Kristiania, som Timms Reperbane, Strømsveien 125 (1911), lagerbygninger og mindre bygninger ved Olaf Larsens sjokoladefabrik, Maridalsveien 34 (1916) og Peik sjokoladefabrik, St. Halvards gate 28 (1919, ombygget til aldershjem i 1924).

I 1915 ble arkitekt Nielsen engasjert av Sulitelma Aktiebolag til å tegne bygninger ved gruvesamfunnet i Sulitjelma. Blant disse nevnes Hjemmet (1915), Elkemhuset ("Lusitania", 1920), jernbanestasjonene Furulund og Sandnes, flere funksjonærvillaer og typehusene Namsos I, II og III - arbeiderboliger som det ble oppført i alt 18 av i området.

I september 1920 ble Erling Nielsen ansatt som Stadsarkitekt i Stavanger, der han blant annet utførte det kjente Filmteatret i nyklassisistisk stil og Kampen skole (ferdigstilt ca. 1925).

Anvendt litteratur:
Norsk kunstnerleksikon - Universitetsforlaget 1982-86
Oslo Byleksikon - Kunnskapsforlaget, 2000

Andre kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kjell L. Olsen
Jakobsbakken
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Norske arkitekter

Til arc!s hovedside med navigasjon

Filmteatret, Stavanger

Musikkpaviljongen, StavangerGeir Tandberg Steigan

 

© 2004/2009 arc!/arkitekturhistorie.no