Fra Stavangers murarkitektur:
Filmteatret, Laugmannsgate 16

Filmteatret ble oppført i 1924 etter tegninger av Stavangers Stadsarkitekt Erling Nielsen. Huset er utført i nyklassisistisk stil, og er en av denne stilepokens viktigste representanter i Rogaland. Filmteatret er bygget i upusset rød tegl, med en sokkel i huggen natursten. Bygningen har en sammensatt komposisjon, med en symmetrisk komponert hovedfasade der to søyler markerer midtpartiet.

Filmteatret ble ombygget og nyinnredet i forbindelse med at det ble sammenbygget med det nye kulturhuset i 1988.

Kilder:
Trehusbyen - Kulturminneplan for Stavanger, kommunedelplan 1994-2005Erling Nielsen

Fra Stavangers murarkitekturGeir Tandberg Steigan

 

© 2004 arc!