Arkitekter:
Johan Peter Larsen Osness (1872-1961)

Johan Osness ble uteksaminert fra arkitektlinjen ved Trondhjems tekniske læreanstalt i 1898, og var assistent hos arkitektene Solberg & Christensen i Trondheim i perioden 1898-1900. Deretter var han elev ved Technische Hochschule Charlottenburg, Berlin i 1900-01, før han vendte tilbake til Trondheim, hvor han i årene 1902-03 var ansatt som assistent hos arkitekt Johan Christensen. I 1903 etablerte Osness selvstendig arkitektpraksis samme sted.

Hos arkitekt Christensen ble Osness gitt oppgaven å tegne de monumentale fasadene til E. C. Dahls Fødselsstiftelse (1903-06). Bygningen utgjør et hovedverk i byens jugendstil. Blant Osness tidlige selvstendige arbeider i byen er boligkomplekset i Arkitekt Christies gate 4a-b-c (1904, rik, livlig jugendstil), Elvegaten 12-14 (1904, enkel jugendstil), villaer i Eirik Jarls gate 6 og 8 (1905, barokkpreget jugendstil), Ilevollen 3e (1905, rik, barokkpreget jugendstil), Trondheims handelsbank, Søndre gate 15 (1906, monumental, kraftfull jugendstil med grove huggenstensfasader, et av arkitektens viktigste arbeider) og Dalen offentlige skole for blinde (1907-12, monumental barokkpreget klassisisme). I 1905 tegnet Osness Nedre Strandgate 29 i Ålesund, sammen med den lokale arkitekten Mathias Brække (barokkpreget jugendstil, revet).

I årene etter 1910 tegnet Osness flere leiegårder, og beveget seg bort fra jugendstilen. Blant hans arbeider i Trondheim i disse årene er blant annet Sandgaten 31 (1912, nordisk nybarokk), Strindens sparebank, Søndre gate 13 (1913, nordisk nybarokk), Vilhelm Storms gate 1, 2 og 3 (1913, nordisk nybarokk), Nordre gate 8 (1914, monumental nordisk nybarokk), Bergljots gate 3 og 5 (1914-15, nordisk nybarokk) og Arkitekt Christies gate 5 (1915, nordisk nybarokk). Dette er vesentlig leiegårdsbebyggelse.

Deretter utførte Osness to arbeider i Ålesund: Misjonshuset, Parkgaten 12 (1919-21, nordisk nybarokk) og nybygg for Aalesunds Creditbank, Korsegaten 8 II (1922, senjugend/nordisk nybarokk).

Blant Osness’ senere arbeider er Sjømennenes aldershjem, Sjømannsveien 21, Trondheim (1926-28, nyklassisisme).

Kilder:
Norsk kunstnerleksikon - https://nkl.snl.no/Johan_Osness
Norske ingeniører og arkitekter: kort oversigt over Den norske ingeniørforenings og Norske arkitekters landsforbunds historie, samt biografiske oplysninger om de to organisationers nulevende medlemmer med portrætter [Kristiania] : Abel, 1916
Olsen/Grytten/Nakken - Fugl føniks, tegningene - hus for hus - gate for gate
Trondheim byleksikon, Bratberg, Terje T.V., Oslo : Kunnskapsforl., 1996
Trondhjemsteknikernes matrikel : biografiske meddelelser om samtlige faste og hospiterende elever av Trondhjems tekniske læreanstalt 1870-1915 : med ca. 1300 ungdomsportrætter, Trondhjem : Bruns boghandel, 1916
Art nouveau-arkiv, RiksantikvarenNorske arkitekter

Utvalgte arbeider 
Menighetshuset, ÅlesundGeir Tandberg Steigan

 

© 2015 arc!