Murarkitektur i Ålesund:
Menighetshuset, Parkgaten 12

Denne hjørnebygningen til Rådstugaten ble oppført i 1919-21 for Ålesund kommune ved arkitekt Johan Osness. I huset ble det innredet møtesal, boliger for prest og klokker samt kirkekontor for prest og menighet.

Tomten til Menighetshuset ble skjenket kommunen av byfogd Anton Rønneberg i 1913, og gjennom innsamlingsarbeid og ytterligere gaver fra familien Rønneberg ble byggefondets beløp tilstrekkelig stort til at byggearbeidene kunne iverksettes. 15. mai 1919 ble grunnstenen nedlagt, og 26. oktober 1921 ble Menighetshuset innviet ved prost Georg Barman.

Bygningen er oppført i pusset tegl, ligger i bratt terreng, og er sammensatt av ulike volumer med forskjellige høyder, fra to til fem etasjer. Fasaden mot Parkgaten består av en lav del med saltak, samt den høyere hoveddelen som har høyt, valmet mansardtak, og har brukket hjørne med hengende karnapp. Fasaden mot Rådstugaten er asymmetrisk, med en forhøyet høyreflanke, som markeres ved et høyt, svungent gavloppbygg. Et mindre gavlparti kroner en smal risalitt. I denne fasaden har underetasjen spissbuede vinduer. Stiluttrykket er en sammensatt nordisk nybarokk. I 1987 ble eiendommen solgt til private eiendomsutviklere, og huset ble ombygget til leiligheter.

Kilder:
Aalesunds historie. 2, Bugge, Kristian, Aalesund: Sundmørsposten's Bok- & Akcidenstrykkeri, 1923
Olsen/Grytten/Nakken - Fugl føniks, tegningene - hus for hus - gate for gate
Byleksikon: med kart og liste over ålesundske ord og uttrykk. 1: Litt om mye i Ålesund med kart og liste over ålesundske ord og uttrykk, Grytten, Harald, Sunnmørsposten forl., 1997Johan Osness

Jugendstil og annen stil i Ålesund

Til arkitekturhistorie med navigasjon

Detalj av inngangerGeir Tandberg Steigan

 

© 2015 arc!/arkitekturhistorie.no