Arkitekter:
Fredrik Pettersen (1877-1940)

Fredrik Pettersen var født i Tromsø 1877. Han fikk sin utdannelse ved Kristiania Tekniske skole og Kunst- og Håndverksskolen, og deretter i England, Sverige, Danmark og Tyskland. Han foretok i 1899 oppmålinger av Røldal kirke sammen med arkitekt Johan Meyer.

I 1901 ble Fredrik Pettersen assistent for stadsingeniør Johan Elieson Meyer i Tønsberg. Denne stillingen overtok Pettersen som fungerende i 1914, foruten å være byens fungerende brannsjef. I 1913 ble han dessuten byens første stadskonduktør.

Han tegnet et utkast til påbygg av en fjerde etasje til Slottsfjellstårnet, men dette påbygget ble aldri realisert. Tilbygget til Brannvakten ble tegnet av Pettersen i 1910. Blant hans øvrige arbeider i Tønsberg er Fattigpleien, Stoltenbergs gate 10 (1912, enkel jugendstil), Snorres gate 14 (1914, enkel jugendstil i tegl), Stoltenbergs gate 36 (1914, enkel jugendstil i tegl).

Fra 1916 var han stadsingeniør i Haugesund, og fra 1920 kommunearkitekt i Lillehammer. I Lillehammer tegnet Pettersen Parkkaféen.

Anvendt litteratur:
Oscar Albert Johnsen – Tønsbergs historie

Andre kilder:
Riksantikvaren, art nouveau-arkiv
http://www.stavkirke.org/artikler/artikkel-roeldal.html
http://www.gd.no/nyheter/article3943185.ece?service=print
http://holmboe.slekt.no/data/11-8166.htmNorske arkitekter

Utvalgte arbeider 
Tilbygg til Brannvakten, TønsbergGeir Tandberg Steigan

 

© 2009 arc!/arkitekturhistorie.no