Murarkitektur i Tønsberg:
Brannvakten, Øvre Langgate 42

Tønsbergs formannskap henvendte seg i 1883 til arkitekt Henrik Thrap-Meyer for å få tegninger og overslag til bygging av et brannvaktshus ved Torvet. Det ble gjennom opptagelse av lån bevilget inntil 18 000 kroner til disse arbeidene. Den karakteristiske brannvaktbygningen ble oppført i årene 1883-85.

Brannvakten er oppført i pusset tegl, med et hjørne som markeres av et 20 meter høyt slangetårn. Bygningen danner et viktig og dominerende motiv ved Torvet. Brannvakten er utført i en hannoveriansk eklektisk historisme preget av et enkelt nyromansk uttrykk med rundbuede og stikkbuede vindusformer, med en høy tårnhette med renessansepreg.

Foruten sprøytehus og brannvakt fant man her Stadsingeniørens og brannmesterens kontorer og en veierbod, ”Kjøttvekta”. Brannvakten flankerer Råhuset på venstre side, og arkitekt Thrap-Meyer tegnet dessuten bygget som sto på høyre side, nemlig basarbygningen, oppført 1879-81. Denne er senere revet.

Bygningen ble i 1910 forlenget helt til Tjømegaten, samt påbygget én etasje på fløyen som vender mot Øvre Langgate ved arkitekt Fredrik Pettersen. Tredje etasje ble etter dette benyttet til boliger for brannmesteren og tre konstabler.

Kilder:
Oscar Albert Johnsen – Tønsbergs historieHenrik Thrap-Meyer

Fredrik Pettersen

Murarkitektur i Tønsberg

Arkitekturhistorie: arc! Historisk

Til arkitekturhistorie med navigasjon

Perspektiv langs Øvre Langgate

Brannvakten og Gamle Rådhus

Tårnet sett fra Øvre Langgate

Perspektiv av tilbygget langs Øvre Langgate

Detalj av tårnet

Detalj av inngangsparti

Detalj av vinduerGeir Tandberg Steigan

 

© 2009 arkitekturhistorie.no