Arkitekter:
Frederik Wilhelm Schenke (1832-?)

Den saksiske innvandrer Wilhelm Schenke etablerte seg som murmester i Christiania i første halvdel av 1860-årene. I tillegg til å være ansvarshavende ved byggeprosjekter utførte han også arkitektarbeid ved flere anledninger. De fleste av Schenkes selvstendige arbeider var påbygg, tilbygg, sidebygninger og uthus, men han utformet også flere bygårder, som Rosenkrantz' gate 17 (1866), Skippergaten 4 (1866), Smalgangen 11 (1866), Munkedamsveien 25 (1876), Lakkegaten 22 (1877) og Rådhusgaten 16 (1882). Alle disse bygningene er revet. Bygårdene i Pilestredet 50-52 (1877, 2-etasjes senklassisisme) og Apotekergaten 8 (1891, nyrenessanse) står fremdeles.

Av Schenkes øvrige arbeider kan nevnes ølbryggeri, Pilestredet 73 (1876-78), vognhaller, Åkebergveien 1 (1878, revet), konsertlokale for brødrene Hals, Stortingsgaten 24-26 (1880, revet) og dampkjelehus og beboelseshus, Pilestredet 52 (1892).

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Stadskonduktørens journal
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Norske arkitekter

Til arc!s hovedside med navigasjon

Utvalgte arbeider 
Vognmannsgården, Apotekergaten 8Geir Tandberg Steigan

 

© 2004 arc!