Arkitektur og historie i Oslo:
Vognmannsgården, Apotekergaten 8

Denne bolig- og forretningsgården ble oppført i 1891 for den innvandrede saksiske murmester Frederik Wilhelm Schenke, etter hans egne tegninger. Gårdens eier året etter var vognmann Nils Olsen, og han var fremdeles gårdeier her i 1899. Olsen flyttet virksomheten hit fra Apotekergaten 9. Ved århundreskiftet var sønnen, stasvognmann Carl Marius Olsen eier av Apotekergaten 8. Vognmann Olsen bodde selv i gården. Blant beboerne ved århundreskiftet var fire kusker hos Carl Olsen, med deres familier.

Gården er utført i en enkel nyrenessansestil, påvirket av senklassisistisk leiegårdsarkitektur og industriens teglarkitektur. Over en tung, kvaderpusset sokkel er de tre øvrige etasjer bundet sammen med slanke pilastre. Fasaden er stramt symmetrisk komponert. Navnet Carl M. Olsen er blitt stående over hovedporten.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1892, 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Frederik Wilhelm Schenke

Til arc!s hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2004 arc!