Arkitekter:
Fredrik Christian (Fritz) Sundt (1815-1908)

Fredrik Sundt ble utdannet i Tyskland, var utøvende arkitekt på Østlandet på 1850- og 1860-tallet. Av hans arbeider som arkitekt er bare utbyggingen av Jønsberg landbruksskole kjent. Her sto Sundt bak utformingen av Undervisningsbygningen, som ble bygget i 1853 (revet på 1970-tallet). Bygningen har preg av å være skapt i en brytningstid mellom empire og historisme, med en senklassisistisk komposisjon og et snev av sveitserstil.

På 1860-tallet arbeidet Sundt som oppsynsmann i Christiania, og han var også tilknyttet Moss. Siden virket han som snekker i hovedstaden. Fredrik Sundt var bror av Eilert Sundt.

Kilder:
Jønsberg Landbrugsskole 1847-1897 - Lidt af Skolens Historie
Slekten Sundt II - Oslo 1953
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)
http://www.familysearch.org/Norske arkitekter

Utvalgte arbeider 
Jønsberg landbruksskole

Til arc!s hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2002 arc!