Arkitekter:
Søren Andreas Wiese-Opsahl (1880-1968)

Søren Wiese-Opsahl var murmester i Kristiania før han i 1905 fullførte arkitektutdannelsen i Hannover.

Han arbeidet fra omkring 1900 i Steinkjer, og blant hans tidligste arbeider er Bodom kapell, Steinkjer (1905, nasjonalromantisk stil). Senere hadde han i flere år kontor i Bodø, og han arbeidet fra 1912 også i stort omfang i Kristiania.

Blant hans nord-norske arbeider nevnes Norges Bank, Bodø (1909, jugend), Tollboden, Bodø (1912, kraftig jugendstil) og Tromsøs post- og telegrafbygning (Sjøgaten 1, 1917, Nordnorsk Kunstmuseum fra 2001). Sistnevnte er arkitektens mest kjente arbeid, utført i en monumental nybarokk stil.

Arkitekt Wiese-Opsahls arbeider i Kristiania er av mer privat karakter, for det meste leiegårder og mindre boligbygg. Blant disse er Anton Schjøths gate 11 (1912, ny-Louis-Seize), Anton Schjøths gate 21 (1913-14, nordisk nybarokk), Ritz hotell og pensjon, Frederik Stangs gate 3 (1913-15, nordisk nybarokk), Tors gate 4 (1916), Villaveien 26-26b (1918), Frederik Stangs gate 33, Hotel Garm (1919, nordisk nybarokk), Elmholtveien 5 (1920) samt Adventveien 5, 17 og 20/22 (1923-24). De siste av disse oppførte arkitekten for egen regning. Han samarbeidet også med grosserer Alv Liberg om flermannsmoliger og villaer i en enkel nordisk nybarokk, som Kirkeveien 1, 3-3b og 5 (1913), Sigyns gate 14 og 16 (1915) samt Villaveien 36 (1916), alle preget av nordisk nybarokk.

Søren Wiese-Opsahl tegnet også våningshus på slektsgården Opsahl i Elverum.

Anvendte kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Norsk kunstnerleksikon - Universitetsforlaget 1982-86
Riksantikvaren, art nouveau-arkiv
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)
www.riksantikvaren.no
http://www.ub.uit.no/baser/arkinord/categories.php?cat_id=179
http://www.museumsnett.no/nordnorsk-kunstmuseum/om_museet.htm
http://www.disnorge.no/gravminner/Norske arkitekter

Utvalgte arbeider 
Nordnorsk Kunstmuseum (Tromsø Post- og Telegrafbygning)

Lillestrøm Post- og Telegrafbygning

Anton Schjøths gate 11

Anton Schjøths gate 21

Geitmyrsveien 9Geir Tandberg Steigan

 

© 2006 arc!