Murarkitektur i Tromsø:
Nordnorsk Kunstmuseum, Sjøgaten 1

Denne bygningen ble oppført i årene 1915-17 som post- og telegrafbygning for Tromsø ved arkitekt Søren Wiese-Opsahl. Bygningen er utført i pusset murverk og betong, og ble bygget på Prostneset. Den ble tatt i bruk allerede tidlig i byggeprosessen, da Tromsø postkontor flyttet inn høsten 1915.

Bygningen huset telegrafstasjonen frem til 1957, mens postkontoret forble her til 1968. Så ble den ominnredet til hovedkvarter for Troms politikammer, som holdt til her i årene 1971-96. I årene 2000-2001 var det ny ominnredning av huset, denne gang for Nordnorsk Kunstmuseum ved Telje-Torp-Aasen Arkitektkontor AS. Kunstmuséet ble etablert i 1985, men hadde de første årene mer beskjedne lokaler.

Nordnorsk Kunstmuseum har fasader mot tre gater, med hovedfasade mot Kirkegaten. Hovedfasaden har et monumentalt preg og er symmetrisk komponert med sideakser markert med hjørnekvadre i puss. Brystningsfeltene i tredje etasje har enkel, barokk stukkdekor. Huset er bygget over tre etasjer samt mansardetasje, og første etasjes fasade, som i sin helhet er kvaderpusset, danner et tungt fundament i komposisjonen. Bygningen er utført i en nyklassisisme preget av nordisk nybarokk.

Kilder:
Nils Andreas Ytreberg - Tromsø bys historie (1946-71)
Selskapet for Tromsø bys vel
Arkitekturguide for Nord-Norge - http://www.ub.uit.no/baser/arkinord/
Nordnorsk Kunstmuseum - http://www.museumsnett.no/nordnorsk-kunstmuseum/om_museet.htmSøren Wiese-Opsahl

arc! Historisk

Til arc!s hovedside med navigasjon

Bygningen i perspektiv

Detalj av sideakse

Detalj av ornament

Detalj av pilaster

Bygningen og dens omgivelser i gamle dagerGeir Tandberg Steigan

 

© 2007 arc!