Arkitekter:
Carl Wilhelm Carlberg (1746-1814)

Carl Wilhelm Carlberg fikk sin første utdannelse som tegner og sekretær for faren, militærarkitekt og byarkitekt Bengt Wilhelm Carlberg. Han foretok i årene 1777-82 studiereiser til Frankrike, England og Italia. Carl Wilhelm Carlberg var kaptein ved Bohuslänska Fortifikationsbrigaden før han ble stadsarkitekt i Stockholm i 1774. Da det ble opprettet en egen stadsarkitektstilling for Göteborg i 1804 ble Carlberg ansatt her, hvor han ble til sin død. Han var en sentral skikkelse i planleggingsarbeidet i Göteborg og en viktig representant for den svenske klassisistiske arkitekturen.

Carlbergs viktigste og mest kjente arbeider er herregården Gunnebo og Göteborgs Domkyrka (1802-1815), en klassisisisk korskirke. Gunnebo ble bygget i Louis-Seize-stil i årene 1782-96, og Carlberg utformet foruten selve bygningene også alt interiør og planene for haveanlegget.

Blant hans øvrige arbeider nevnes Partille Herregård (1770-tallet), Sjöredningsselskapets hus (ca. 1783), Wärdshuset, Liseberg (1801), Chalmerska huset i Göteborg (1805-07) og Mariakyrkan i Göteborg ("Lilla Domkyrkan", innviet 1815).

Kilder:
Svenskt Konstnärs Lexikon - Alhelms förlag, Malmö
Gun Schönbeck - Victor von Gegerfelt - Arkitekt i Göteborg
http://www.liseberg.se/
http://www.svenskakyrkan.se/pastorat/gbgdomkyrko/
http://www.tidning.net/stolta-stad_red6botten.html
http://www.gbg.stadsmuseum.se/forn/soic/j1.htm
http://www.o.lst.se/VISInformWebsite/htm/bygmin/bmpart.htm
http://www.o.lst.se/VISInformWebsite/htm/bygmin/bmgote2.htmSvenske arkitekter

Til arc!s hovedside med navigasjon

Utvalgte arbeider 
Göteborgs DomkyrkaGeir Tandberg Steigan

 

© 2003 arc!