Murarkitektur i Ålesund:
Aalesunds museum, Rasmus Rønnebergs gate 16

Dette huset ble oppført i årene 1917-19 på en praktfull tomt hevet over Ålesunds bykjerne, for grosserer Rasmus Gerhard Rønneberg ved Kristiania-arkitektene Ekman, Smith, Michalsen. Sistnevnte kjente Ålesund godt gjennom sitt virke i byen etter bybrannen, dengang i kompaniskap med arkitekt Alfred Christian Dahl. Rasmus Rønneberg tilhørte Ålesunds dominerende handelsfamilie, og drev sammen med brødrene Harald og Christopher firmaet Carl E. Rønneberg & sønner, som ble etablert i 1845.

Villaen er bygget i pusset tegl over to og en halv etasje, med et markant asymmetrisk komposisjon, der et spisst gavloppbygg danner visuelt tyngdepunkt mot gårdsplassen. Komposisjonen er asymmetrisk, og opprinnelig hørte en loggia til inngangspartiet. Denne er senere bygget igjen. Stiluttrykket er en tung og enkel nordisk nybarokk.

Eiendommen ble 16. mai 1930 solgt til Aalesunds museum. Museet ble grunnlagt i 1866, og hadde i begynnelsen tilhold i et fiskepakkhus. Museets lokaler gikk tapt ved bybrannen i 1904, og deretter tok det noen år før virksomheten ble gjenopptatt. Aalesunds Museums virksomhet omfatter også Fiskerimuseet.

Kilder:
Olsen/Grytten/Nakken - Fugl føniks, tegningene - hus for hus - gate for gate
http://www.aalesunds.museum.no/
http://runeberg.org/merkbio/0747.html
Lise Emilie Fosmo Talleraas - Et uregjerlig mangfold? Lokale og regionale museer som saksfelt i norsk kulturpolitikk 1900 - cirka 1970 - Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet 2009
Registreringssentral for historiske data, folketellinger (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/folketellinger/folketellinger.aspxEkman, Smith, Michalsen

Jugendstil og annen stil i Ålesund

Til arkitekturhistorie med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2012 arc!/arkitekturhistorie.no