Arkitekter:
Ekman, Smith, Michalsen

Kompaniskapet mellom halvbrødrene Ove Ekman (1847-1921) og Einar Smith (1863-1930) ble opprettet i 1889 og oppløst i 1905. I 1912 gjenopptok de kompaniskapet, denne gang sammen med arkitekt Carl Michalsen (1869-1940), og skapte arkitektfirmaet Ekman, Smith, Michalsen. Ove Ekman var den mest erfarne av de tre, og hadde en lederrolle i firmaet. Etterhvert fikk de to andre større ansvar for firmaets arbeider.

Blant firmaets første arbeider var en rekke villaer på Bygdøy, oppført for Huk Aktieselskab, som Fredriksborgveien 2 (1912), Langviksveien 2 (1912), Fredriksborgveien 3 (1915) og Huk aveny 31, 33 og 36 (1915). Den enorme, staselige Bygdøynesveien 15 ble også tenget av Ekman, Smith, Michalsen, men fullført av arkitekt Otto Legaard Scheen (1916). Firmaet utførte også fire villaer for bogtrykker Marius Stamnes; Dagaliveien 4b og Dalsveien 53, 55 og 57 (1915).

Villaene var gjerne preget av sen jugendstil, nasjonalromantisk nybarokk og nyklassisisme. Firmaet sto også bak utformingen av flere forretningsgårder og fabrikkbygninger, som Kongens gate 24 (1915, jugend), Vangs sparebank (1915-17, nordisk nybarokk), Harbitzalléen 3, a/s Apothekernes Laboratorium (1919) og Frognerveien 36 (1920, nyklassisistisk bankbygning som danner fondmotiv for Løvenskiolds gate).

Firmats siste arbeider var funksjonærboliger for Botsfengselet i Jordalgaten 4b-4c (1921) og en villa i Sundveien 18, bygget etter Ekmans død (1922-23). Etter Ove Ekmans død i 1921 ble firmaet Michalsen, Smith, Michalsen opprettet som en videreføring av firmaet. Carl Michalsens sønn Eystein ble involvert i kompaniskapet.

Kilder:
Norsk kunstnerleksikon - Universitetsforlaget 1982-86
Arkitektur i Oslo - Kunnskapsforlaget, 1999
Oslo byleksikon - Kunnskapsforlaget, 2000
Kristiania i Sentrum - Fortidsminneforeningen, 1996
Vangs sparebank 1853-1953
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkivNorske arkitekter

Ove Ekman

Einar Smith

Carl Michalsen

Ekman & Smith

Til arc!s hovedside med navigasjon

Utvalgte arbeider 

Uniongården, Tollbodgaten 12

Vangs sparebank

Aalesunds museum, Rasmus Rønnebergs gate 16Geir Tandberg Steigan

 

© 2002 arc!