Murarkitektur i Ålesund:
Ulfsethgården, Apotekergaten 12

Denne gården ble oppført i 1906-07 for Hans Gabriel Ulfseth fra Hareid ved arkitekt Georges Heinecke. Ulfseth hadde også før bybrannen i 1904 bolig og handelsvirksomhet i Apotekergaten.

Ulfsethgården er oppført i pusset tegl over tre fulle etasjer. Første etasje har store butikkvinduer med skrånende hjørner, og forenklet kvaderpuss i fasaden. Gatefasaden er symmetrisk komponert, med smale vinduer i midtpartiet og brede i flankene. Midtaksen markeres oventil av et livlig svunget arkoppbygg med smale, rundbuede vinduer. Arken er utstyrt med årstallet 1906. Stiluttrykket er en forenklet senhistorisme med preg av nybarokk og jugendstil.

Ved folketellingen anno 1910 bodde 17 personer på denne adressen, fordelt på gårdens to leiligheter. I den ene bodde gårdeier Ulfseth og hans familie, mens man i den andre fant bryggearbeider Thore Berset med familie.

Kilder:
http://www.nyttiuka.no/visSak.php?ID=1695
Registreringssentral for historiske data, folketellinger (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/folketellinger/folketellinger.aspxGeorges Heinecke

Jugendstil og annen stil i Ålesund

Til arkitekturhistorie med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2012 arc!/arkitekturhistorie.no