Arkitekter:
Georges Heinecke (1869-1921)

Georges Heinecke var sønn av arkitekt og byggmester William Heinecke, og hadde i tillegg til sin akitektutdannelse svennebrev som murer og tømrer. Heinecke etablerte selvstendig arkitektvirksomhet i Kristiania i 1894, og ble snart en hyppig benyttet arkitekt for leiegårder i 1890-årenes høykonjunktur.

Heineckes 1890-tallsgårder er stort sett holdt i nyrenessansevarianter utført i pusset tegl. Han utførte også bygninger i tildels frilagt tegl, som den flotte Øye-gården (Bogstadveien 52, 1896, for egen regning). Fra samme tiår kan nevnes den spesielle villaen i Johannes Bruns gate 3 (1895, enkel nybarokk), Arups gate 11-13 (1895), Linstows gate 4 (1895), Kjølberggaten 23 (1896, Afholdslogen Vårblomsten) og den markante hjørnegården Gabels gate 43 (1898, for egen regning).

I 1903 utførte Heinecke det private planforslaget for utbygging av Grorud i Aker, den såkalte Grorudplanen.

Heinecke opphold seg i Ålesund i årene 1904-1908, og utformet flere av byens jugendbygninger, som Apotekergaten 2 og12 og Brunholms gate 7 og 18. Tilbake i Kristiania utformet han den senhistoristiske Tors gate 3b (1908), en "norsk" villa i Kapellveien 60 (1909), Haakon den godes vei 12b (1912), Munkerudveien 19a (1916, villa i sen jugendstil) og den temmelig spesielle villaen i Gladvollveien 13 (1920, påvirket av maurisk stil), som Akers bygningssjef Johan Storm Munch fant "mindre tiltalende". En fasaderevisjon ble utført av entreprenør Sofus Aaslands sønn Sverre i 1922, og huset kunne oppføres. Heineckes siste arbeider var boligkompleksene i Trudvangveien 2 og Kirkeveien 68 (1921).

Anvendt litteratur:
Norsk kunstnerleksikon - Universitetsforlaget 1982-86

Andre kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Byantikvaren - Groruddalen blir hovedstadens redningNorske arkitekter

Til arc!s hovedside med navigasjon

Utvalgte arbeider 
Apotekergaten 2, Ålesund

Ulfsethgården, Apotekergaten 12, Ålesund

Arups gate 11

Arups gate 13

Balders gate 8

Behrens gate 2

Øye-gården, Bogstadveien 52

Bogstadveien 58

Roaldgården, Brunholmgaten 7, Ålesund

Bygdøy allé 18

Eckersbergs gate 39

Nullmeyergården, Grønlandsleiret 19

Hallings gate 3

Johannes Bruns gate 3

Vårblomsten, Kjølberggaten 23

Kongens gate 2, Ålesund

Møllergaten 47

Parkveien 62b

Sannergaten 7

Heineckegården, Sorgenfrigaten 6

Toftes gate 20

Tollbodgaten 3, Ålesund

Thalberghuset, Øwregaten 1, Ålesund

Martinussengården, Øwregaten 28, ÅlesundGeir Tandberg Steigan

 

© 2006 arc!