Murarkitektur i Ålesund:
Apotekergaten 2

Denne hjørnegården ble oppført i årene 1904-06 for blokmagermester Ernst Bryne ved arkitekt Georges Heinecke. Bryne hadde også før bybrannen bolig i Apotekergaten.

Gården er bygget i hellende terreng, over tre etasjer i pusset tegl, og danner hjørnet til Øwregaten. Fasaden følger Apotekergatens krumme løp, og har to brukne hjørner. Begge hjørnene har avtrappede arkoppbygg påført årstallet 1904. Hjørnene er også markert med balkonger, og danner mellomakser mellom de symmetrisk komponerte fasadepartiene. Første etasje har vertikale bånd i puss, og en enkel artikulering. De to etasjene over er knyttet sammen gjennom vinduenes vertikale stukkbelistning. Stiluttrykket er en enkel senhistorisme med jugendpregede vinduer.

Noen år etter husets ferdigstillelse drev kjøpmann Børge Olsen Berli fiskeforretning her. Han etablerte sin virksomhet i 1874, og drev ”Export af alle Sorter Klipfisk, Rogn, saltet og iset Sild”. Han var dessuten disponent for The Patent Guano Co. limited.

Ved folketellingen anno 1910 hadde gården 21 beboere fordelt på 5 leiligheter. Her bodde ovenfornevnte Berli med sin familie, manufakturhandlerne Halvor og Ole Holte, skibshandler Ole Østbø og bytjener, Bytjener Auktion og Exekutionsvidne, Mandtalsoptager og Folketæller m.m. Ole Olsen.

Kilder:
Helga Stave Tvinnereim - Arkitektur i Ålesund 1904-07
Olsen/Grytten/Nakken - Fugl føniks, tegningene - hus for hus - gate for gate
Adressebok for Aalesund, Kristiansund, Molde – 1911-1913
Registreringssentral for historiske data, folketellinger (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/folketellinger/folketellinger.aspxGeorges Heinecke

Jugendstil og annen stil i Ålesund

Til arkitekturhistorie med navigasjon

Annonse for B. Berlis virksomhet.Geir Tandberg Steigan

 

© 2012 arc!/arkitekturhistorie.no