Murarkitektur i Ålesund:
Paulsengården, Brunholmgaten 2

På denne eiendommen ble det i 1905-07 oppført et bolighus og en lagerhall for skibshandler og agent Johannes Marinius Paulsen ved arkitekt Eduard Carlén.

Hovedbygningen er utformet som en tradisjonell, beskjeden hjørnegård. Den er bygget i pusset tegl over tre fulle etasjer, og har brukket hjørne med smijernsbalkong. Fasaden fortsettes videre i det lave lagerbygget. Hovedbygningens første etasje har store, stikkbuede butikkvinduer. De to etasjene over har svært enkelt artikulerte vindusomramminger. Fasadene er asymmetrisk komponert, og over gesimsen troner den opprinnelige snøfangeren, som er mer ornamentert over hjørnet, med hint av jugendstil. Ellers er stiluttrykket en forenklet senhistorisme, De opprinnelige vinduene er skiftet ut, og lagerbygningen har vært underlagt flere endringer.

Ved folketellingen anno 1910 rommet eiendommen to husstander. Ovenfornevnte skipsagent Paulsen var avgått ved døden, og virksomheten ble da ledet av hans enke Marie Kristiane, som også bodde her med familien. Hennes leieboer var enkefru Kristine Schjelderup, lærerinne ved Høiere Almenskole, med barn, tjenestepike og losjerende.

Kilder:
Helga Stave Tvinnereim - Arkitektur i Ålesund 1904-07
Olsen/Grytten/Nakken - Fugl føniks, tegningene - hus for hus - gate for gate
Adressebok for Aalesund, Kristiansund, Molde – 1911-1913
Registreringssentral for historiske data, folketellinger (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/folketellinger/folketellinger.aspx
alesund.kommune.noEduard Carlén

Jugendstil og annen stil i Ålesund

Til arkitekturhistorie med navigasjon

Detalj av hjørnet og balkongen.Geir Tandberg Steigan

 

© 2012 arc!/arkitekturhistorie.no