Arkitekter:
Eduard Carlén (1866-1959)

Eduard Carlén var opprinnelig fra Sverige, men hans familie flyttet tidlig til Norge. Han gikk i murerlære hos sin far, før han utdannet seg til arkitekt i Tyskland og Østerrike.

Carlén etablerte sin arkitektvirksomhet i Kristiania i 1892, der han frem mot 1900 var en av byens mest produktive innen faget. Carlén tegnet for det meste leiegårder, men hans produksjon av fabrikkbygninger og villaer var også omfattende.

Eduard Carléns leiegårder finnes på flere steder i hovedstaden, både på Grünerløkken der han utformet arbeiderboliger for Freias eier Olaf Larsen. Han tegnet Deichmanns gate 10. 25 og 27 og Wilses gate 2, 3, 4, 6 og 8 (1896), og de barokk- og jugendpregede Oscars gate 74, 76 og 78 (1900).

Carlén etablerte seg tidlig som villaarkitekt i Kristianias nabokommune Aker, der han utførte flere trevillaer i sveitserstil, spesielt på Nordstrand og Bekkelaget, men også i Holmenkollåsen.

Fra omkring 1900 var Carlén formann i Østre Akers bygningskommisjon. Han forlot dette vervet i 1904, da han etablerte sin virksomhet i Ålesund etter bybrannen der. Før han returnerte til Kristiania i 1909 hadde han blant annet utformet Notenesgaten 6 og 12, Skaregaten 13 og Storgaten 10 og 30.

Carléns bygårder er gjerne preget av nybarokk, jugend og nyromansk stil, ofte sammenblandet. Hans leiegårder i Schultz' gate 14 og 18 (Oslo, 1897) er utført i pusset og frilagt tegl, og markerer innledningen til stilvarianten hans jugendarbeider i Ålesund er utført i.

Etter tilbakekomsten fra Ålesund utførte Carlén færre leiegårder og flere villaer. Blant leiegårdene kan nevnes den svært enkle jugendbygningen Sorgenfrigaten 23 (1912) utført i pusset tegl. Villaene er påvirket av sen jugend, nordisk nybarokk og nyklassisisme; for eksempel Bekkelagsterrassen 11 (1920) og 13 (1921).

Carlén hadde også et andre opphold i Ålesund, i årene 1916-22, da han blant annet tegnet Gursken kirke (1919). Han var aktiv arkitekt til henimot 1940.

Anvendt litteratur:
Norsk kunstnerleksikon - Universitetsforlaget 1982-86
Helga Stave Tvinnereim - Arkitektur i Ålesund, 1904-07

Andre kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkivNorske arkitekter

Jugendstil i Oslo

Til arc!s hovedside med navigasjon

Utvalgte arbeider 
Akersbakken 25c

Bogstadveien 56

Brunholmgaten 2, Ålesund

Buholmgaten 6, Ålesund

Eckersbergs gate 27

Eckersbergs gate 29

Eiriks gate 7

Elisenbergveien 16

Fougstads gate 22

Fredensborgveien 21

Gimleveien 20

Gyldenløves gate 2

Jacob Aalls gate 15

Keiser Wilhelms gate 49, Ålesund

Keiser Wilhelms gate 52, Ålesund

Lihauggaten 2, Ålesund

Mosseveien 10

Mosseveien 12

Nedre Strandgate 24, Ålesund

Norbygaten 15

Notenesgaten 12, Ålesund

Oscars gate 79

Røysegaten 11, Ålesund

Schous plass 6

Schultz' gate 14

Knekkebrødfabrikken, Smedgaten 49

Sorgenfrigaten 23

Storgaten 30, Ålesund

Thereses gate 51

Toftes gate 29

Toftes gate 45

Ullevålsveien 48

Østensjøveien 52

Øvrefoss 14

Fotoserie: Jeppe etter brannenGeir Tandberg Steigan

 

© 2003 arc!/arkitekturhistorie.no