Murarkitektur i Ålesund:
Dalengården, Buholmgaten 6

Detalj av hjørnet og en balkong.


© 2012 arc!/arkitekturhistorie.no