Murarkitektur i Ålesund:
Lihauggaten 2

Denne lille gården ble oppført i 1904-05 for enkefru Juliane Høsteng fra Heen, ved arkitekt Eduard Carlén. Juliane var da nylig blitt enke etter malermester og logiforretningsinnehaver, som etablerte seg i Ålesund i 1870-årene.

Gården er oppført i pusset tegl over halvannen etasje, på en høy underetasje i sterkt skrånende terreng. Fasaden er asymmetrisk komponert, med parstilte og enkeltstilte vindusakser, og har et gavloppbygg som dominerende element. Underetasjen er kvaderpusset i grunt relieff. I første etasje har vinduene brystningsfelter prydet med balustre. Både her og i toppetasjen er vindusåpningene artikulert med bånd av rød tegl, og med enkle overdekninger i stukk. Gavlens vindu er rundbuet. Stiluttrykket er en enkel, eklektisk senhistorisme. Den dekorative bruken av upusset tegl er karakteristisk for mange av arkitekt Carléns arbeider.

Vinduene har ikke lenger den opprinnelige sprosseinndelingen, og det er satt inn små takarker i loftsetasjen. Enkefru Høsteng hadde selv bolig i huset, og her førte hun dessuten sin avdøde manns logiforretning videre gjennom driften av et lite privathotell.

Kilder:
Aalesunds historie. 2, Bugge, Kristian, Aalesund: Sundmørsposten's Bok- & Akcidenstrykkeri, 1923
Olsen/Grytten/Nakken - Fugl føniks, tegningene - hus for hus - gate for gate
Registreringssentral for historiske data, folketellinger (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/folketellinger/folketellinger.aspxEduard Carlén

Jugendstil og annen stil i Ålesund

Til arkitekturhistorie med navigasjon

Detalj av hovedmotivGeir Tandberg Steigan

 

© 2015 arc!/arkitekturhistorie.no