Murarkitektur i Ålesund:
Simonitten, Notenesgaten 12

Denne bolig- og forretningsgården ble oppført i 1904-06 for fotograf Enok Olsen Simonnæs fra Sande på Sunnmøre, ved arkitekt Eduard Carlén.

Simonnæs var blant Ålesunds mest betydningsfulle fotografer. Han lærte fotografyrket i Sandefjord, drev deretter Endresens fotoatelier i Kristiansand før han etablerte seg i Ålesund i 1885. Her fikk han oppført en egen gård i Notenesgaten i 1890-årene, som gikk tapt i bybrannen i 1904. Hans nye gård fikk på folkemunne tilnavnet ”Porselensslottet”, mens dagens navn ”Simonitten” naturlig nok er avledet av gårdeierens etternavn.

Simonnæs trakk seg tilbake fra fotografyrket omkring 1920. De fleste av fotografens bevarte bilder er fra perioden 1904-20. Simonnæs opprettet legatet ”Fotograf Enok O. Simonnæs’ legat for enslige håndverkere som på grunn av alder eller sykdom er blitt trengende”. Fotografatelieret ble innredet på loftet.

Etter Simmonæs overtok fotograffamilien Giske, som gjennom to generasjoner drev fotoatelier og forretning her i årene 1919-1977.

Simonitten er oppført i finhuggen natursten og glassert tegl over tre fulle etasjer. Gatefasaden er asymmetrisk komponert, med en hengende, gavlkronet siderisalitt som dominerende element. Første etasjes store butikkvinduer er innfattet av finhuggen granitt. Granittsøylene er utformet som enkle pilastre med horisontale bånd. Stenkonsoller understøtter risalitten. I annen etasje dominerer store, stikkbuende vinduer. Annen og tredje etasjes veggflater er forblendet med glassert kremfarvet tegl. Vinduene er innfattet av vekselvis rød og grønn tegl. Tympanonfeltet over tredje etasjes vinduer er utført i stukkornamentikk, med bladranker og et mannsansikt. Gavlpartiet er utstyrt med to rundbuede vinduer. Stiluttrykket er senhistoristisk, med preg av nyrenessanse og nybarokk. Farvesettingen gir fasaden et eksotisk, livaktig preg. Materialvalget er nok opphav til kallenavnet ”Porselensslottet”.

Bygningen ble underlagt en omfattende oppussing og utvidelse i årene 1985-86. Gården fikk et større tilbygg i bakkant, og det skifertekkede taket ble gitt takarker i to nivåer.

Ved foketellingen anno 1910 bodde den ugifte gårdeier Simonnæs selv her. Det fantes enda en leilighet i gården, som ble utleiet til manufakturhandler Jørgen Waage.

Kilder:
Plakett 1997
Adressebok for Aalesund, Kristiansund, Molde – 1911-1913
http://www.fylkesfoto.no/tekster/Ftg-EoSimon.htm
Registreringssentral for historiske data, folketellinger (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/folketellinger/folketellinger.aspx

http://alesund.kommune.no/Eduard Carlén

Jugendstil og annen stil i Ålesund

Til arkitekturhistorie med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2012 arc!/arkitekturhistorie.no