Murarkitektur i Ålesund:
Martinussengården, Øwregaten 28

Denne gården ble oppført i 1908 for Lauritz Martinussen ved arkitekt Georges Heinecke. Martinussen var fører av dampskip og lastebåter. Ved århundreskiftet eiet han en gård med adresse til Prestegaten.

Gården er oppført i pusset tegl over to og en halv etasje, og vender kortsiden mot Prestegaten og kirkegården. Gatefasaden har en grunnleggende symmetrisk komposisjon, med asymmetriske avvik i første etasje. I annen etasje har flankene parstilte vinduer, mens midtaksen har et bredere vindu med gavlformet overdekning. Fasadens dominerende elementer er flankenes loftsgavler, som bryter igjennom gesimsen, og skiller seg litt fra hverandre i uttrykk, den ene med halvvalm, den andre med en myk, gotisk avslutning. Kortfasaden er asymmetrisk komponert, med en dominerende balkong i annen etasje. Stiluttrykket er en meget sammensatt senhistorisme med utgangspunkt i nyrenessanse.

Ved folketellingen anno 1910 bodde Martinussen i gården med sin familie. Blant leieboerne var dampskipsfører Peder Olsen, fisker John Rødvig og stuert Lauritz Larsen.

Kilder:
Olsen/Grytten/Nakken - Fugl føniks, tegningene - hus for hus - gate for gate
Helga Stave Tvinnereim - Arkitektur i Ålesund 1904-07
Registreringssentral for historiske data, folketellinger (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/folketellinger/folketellinger.aspxGeorges Heinecke

Jugendstil og annen stil i Ålesund

Til arkitekturhistorie med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2013 arc!/arkitekturhistorie.no