Murarkitektur i Ålesund:
Menighetshuset, Parkgaten 12

Detalj av innganger.


© 2015 arc!/arkitekturhistorie.no