Murarkitektur i Ålesund:
Sjømanns Kvile, Markvegen 4

Denne bygningen ble oppført i årene 1930-33, etter godkjent byggemelding i november 1930, for Ålesund kommune, ved arkitekt Øivin Berg Grimnes hos Ålesunds stadsarkitektkontor. Den ble bygget som aldershjem for sjøfolk og fiskere.

Sjømanns kvile er en langstrakt bygning over tre fulle etasjer, med hovedfasade vendt mot Markvegen. Denne fasaden er symmetrisk komponert, med et markert midtparti, hvor enkle kolossalpilastre bærer en svungen tempelgavl med et palladiansk vindusmotiv. Her finnes teksten ”SJØMANNS KVILE” i arkitraven, og i gavlen ”AD 1931”. Første etasje i hovedfasaden er forblendet med grovhuggen bruddsten. Ellers er fasadene pusset. Annen etasjes vinduer omgis av enkel belistning med rette overdekninger dekorert med geometriske border. Foruten dette er vinduene enkelt utsmykket. Kortveggene har trappegavler, og fasaden mot Brunholmgaten er meget enkel, med noen bredere vindusakser. Taket er tekket med skifer. Stiluttrykket er nyklassisisme. De innvendige utsmykningsarbeider ble utført ved den finske billedkunstneren Jonas Peson.

I 1957 ble huset ominnredet for Aalesund Røde Kors ved arkitekt Dagfinn Gjerde. De fleste av vinduene er dessuten skiftet ut med enklere varianter.

Kilder:
Ålesund kommunes byggesaksarkiv
http://kunsthistorie.com/fagwiki/Jonas_PesonØivin Berg Grimnes

Jugendstil og annen stil i Ålesund

Til arkitekturhistorie med navigasjon

Hovedfasadens midtparti.Geir Tandberg Steigan

 

© 2012 arc!/arkitekturhistorie.no